NAVIGACE
Oficiální stránky obce Nový Kostel,
okres Cheb

Historie

První vesnice, na tomto území ležící, patřily klášteru ve Waldsassenu, který je prodal pod tlakem dluhů v roce 1348. Po staletí patřily pod panství Wallhof. Byly to vsi Božetín, Oldřišská, Čižebná, Ehmet, Kronndorf, Lesná /Walthof/, Horka, Hrzmn, Kopanina, Mlýnek, Spálená, Nový Dvůr, Bor u Kopaniny a až po roce 1613 též Nový Kostel. Vsi měly německá jména až do roku 1945. Vsi Ehmet, Kronndorf a Bor u Kopaniny již neexistují. Později toto panství střídalo majitele, významnými majiteli byli přes 300 let pánové Mulzové z Valdova, pak pánové na Hartenbergu.
Osídlení tohoto území se po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva značně zmenšilo.Nyní má celé katastrální území obce Nový Kostel přes 500 obyvatel, před 2. světovou válkou měl jen Nový Kostel a Spálená přes 1.000 obyvatel.

Nový Kostel

První písemná zmínka z roku 1613, kdy zde byl vystavěn katolický kostel. Okolí se začalo zalidňovat a obec se rychle rozrůstala. První škola zde byla od r. 1657, od roku 1697, kdy zde byla založena fara, byla škola farní. Školu navštěvovaly i děti z okolí a pod tuto farnost patřily i okolní vesnice. V roce 1785 bylo v Novém Kostele už přes 50 domů.
Nedlouho po svém vzniku se stal pro okolní obce střediskem společenského, hospodářského a politického života, i když majiteli celého okolního panství byli pánové z Wallhofu. Mimo zemědělství se obyvatelstvo zabývalo tkalcovstvím a postupně i výrobou hudebních nástrojů pro firmy v Lubech.
Obec stíhaly v 19. století pohromy, v roce 1842 zde byl velký hladomor následkem dlouhotrvajícího sucha. V roce 1 850 zaneslo sem vojsko, v obci ubytované, tyfus, na který zemřelo mnoho osob.
V roce 1850 se stala obec sídlem obecního úřadu. Patřily sem obce Spálená, Nový Dvůr, Čižebná, Ehmet, Kronndorf a Lesná.
V roce 1894 byl zde postaven vodovod, velký výkon na tak malé místo.
V roce 1900 byla otevřena lokální trať Tršnice - Luby, což znamenalo novou vzpruhu. V roce 1901 zde bylo 3 1 rodin, které se věnovaly domácí práci při výrobě hudebních nástrojů a 94 rodin, které se věnovaly tkalcovství, vyšívání, pletení, výrobě krajek a jiným ručním pracem. Od roku 1905 zde byla textilní odborná škola. V roce 1924 byla obec připojena na elektrickou síť.
Po roce 1945 zde nalezli dosídlenci 10 hostinců, 1 kavárnu s cukrárnou, 3 pekařství, 3 řeznictví, 2 holičství, 2 kovárny, 1 zámečnickou dílnu, 3 krejčovské dílny, 2 obuvnické dílny, 5 potravinářských obchodů, 1 obchod se zeleninou a 1 obchod s nádobím. Jeden velký truhlářský závod, 1 menší truhlářská dílna a 1 kolářství, 2 uhelné obchody. Policie, pošta, banka, lékař, zubař. Firmy postupně rušeny, hodně domů a usedlostí zbouráno.

O vzniku jména obce a historie místního kostela „Povýšení svatého Kříže“

V době reformace /17. stol./ bylo téměř všechno obyvatelstvo luteránského vyznání. Člen jedné katolické rodiny, zde žijící, onemocněl a dal se zaopatřit v Chlumu sv. Maří. Tím byly navázány styky s touto katolickou farností a z popudu tehdejšího faráře byl zde v roce 1613 vystavěn kostel a spravován farou v Chlumu. Na žádost statkáře Mulze z Valdova zde byla v roce 1697 zřízena fara. V roce 1776 byl kostel zvětšen a farnosti přidány další obce. Protože kostel byl oproti kostelu v Křižovatce nový, začalo se říkat obci „Nový Kostel“.V roce 1845 zapálil blesk věž kostela. Při požáru shořely varhany a zvony se roztavily. Vnitřní zařízení kostela bylo zachráněno, je z 18. a 19. století. Kostel byl obnoven a v roce 1884 se na věži objevily hodiny. Před kostelem stojí socha P. Marie z r. 1716 a Sv. Jana Nepomuckého z roku 1731.

Kopanina

Obec s velkými a bohatými hospodářskými usedlostmi. Evangelická škola zde byla založena r. 1574 a byla druhá nejstarší škola na chebském okrese.

Čižebná

Obec zmiňována již v r. 1304, v písemnostech v roce 1348 uváděna jako součást panství Wallhof.

Lesná

První zmínka z r. 1265 - patřila klášteru ve Waldsassenu. V této obci sídlili pánové celého území, pod které spadaly i okolní obce včetně Nového
Kostela. Obyvatelé se zabývali zemědělstvím i domácí prací, v obci byl mlýn. Zámek, který byl v této obci, již nestojí.

Božetín

Nejstarší částí obce je Božetín, o němž první zpráva pochází z r. 1185. Toto území leží v průměrné nadmořské výšce 500 m n.m.