NAVIGACE
Oficiální stránky obce Nový Kostel,
okres Cheb

Čižebná

O obci Čižebná pochází zmínka z roku 1304, jednalo se u zemědělskou obec. V roce 1840 byl zjištěn výskyt uhlí a po vybudování železnice Tršnice - Luby bylo v roce 1900 započato s těžbou.Jako jeden z mála na chebsku byl dán do provozu hlubinný důl na těžbu hnědého uhlí s názvem "Marie Pomocná". Uhlí však bylo moc hluboko, proto se přestalo po krátké době těžit. V roce 1919 byla postavena továrna na výrobu oleje, vosku a koksu. I tato však byla po 10 letech uzavřena.Po roce 1928 bylo podáno dobrozdání o zastevení činnosti dolu, což se po sléze stalo a obec začala hospodářsky stagnovat.Tento úpadek se ještě více prohloubil po roce 1945, kdy došlo k odsunu většinového německého obyvatelstva.V roce 1950 byla sice stále Čižebná vedená jako správní obec /pro dnes již neexistující obce Ehmet a Krondorf/, ale pro nedostatečné dosídlení byla roku 1961 včleněna jako součást obce Nový Kostel.V katastru obce se dnes nacházejí i tři větrné elektrárny postavené a provozované místním podnikatelem.

Dnes 27 trvale hlášených občanů.