NAVIGACE
Oficiální stránky obce Nový Kostel,
okres Cheb

Obec Nový Kostel
Vás vítá na svých stránkách

Nový Kostel byl založen v 17. století. Svůj název obec získala v témže století díky stavbě kostela v roce 1613. Vzhledem k tomu, že tento kostel byl oproti kostelu v Křižovatce nový, dostala obec název Nový Kostel. Kostel byl postaven z popudu tehdejšího faráře v Chlumu Sv. Máří, Šebestiana Kristiána a byl spravován farou v Chlumu. Teprve na žádost statkáře Mulze von Woldau, byla v roce 1657 zřízena fara při zdejším kostele. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1714. Roku 1776 došlo ke zvětšení kostela a k farnosti přibyly další obce.

V současné době se v obci nachází základní škola s 1. - 5. ročníkem, mateřská škola, pošta a knihovna. Působí zde také sportovní oddíl TJ Jiskra, který má k dispozici hřiště s kabinami, myslivecké sdružení Kopanina a Sbor pro občanské záležitosti.  Dnes má celé území 575 obyvatel žijících v 142 domech.

Úřední deska

1. červen 2023

Karlovarský kraj - pozvánka na akci "KRAJ DOKOŘÁN"

  • Ikona souboru pdf

31. květen 2023

MěÚ Cheb - Rozhodnutí pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře

  • Ikona souboru pdf

24. květen 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2023 - TJ JISKRA Nový Kostel, z.s.

  • Ikona souboru pdf

Na úvodní straně jsou zobrazeny 3 nejnovější záznamy. Všechny vyvěšené najdete na úřední desce.