NAVIGACE
Oficiální stránky obce Nový Kostel,
okres Cheb

Znak a prapor obce Nový Kostel

Znak obce Nový KostelV roce 2006 se stala událost, pro obec prvořadého významu. Nový Kostel má již oficiálně své symboly obce - znak a prapor.

Vše začalo již 9. února, kdy obecní zastupitelstvo schválilo vyhotovení znaku a praporu. Zadalo tuto práci heraldické firmě P/P. Dne 31. srpna vybralo zastupitelstvo obce ze tří návrhů. Pak pokračovalo schvalovací řízení na příslušných místech. Dne 17. února 2006 schválil parlament ČR. A dne 16. března převzal starosta obce p. Oto Teuber z rukou předsedy poslanecké sněmovny parlamentu ČR p. Lubomíra Zaorálka slavnostní dekret na znak a prapor.

Dalším významným dnem se stal podzimní den 2. září 2006. Tuto sobotu se konalo v naší obci v krásně vyzdobeném kostele „Povýšení svatého Kříže“ slavnostní žehnání nového znaku a praporu. Znak obce nesl p. Josef Prais, zasloužilý učitel na naší základní škole a prapor p. Václav Hruška, místostarosta obce.

Výše uvedené skutečnosti o schvalování zmínil p. starosta Oto Teuber ve svém projevu spolu s dalšími zajímavostmi. Seznámil nás stručně s historií osady Nový Kostel, založené spolu s kostelem v roce 1613. Dále pak vysvětlil význam jednotlivých obrazů a symbolů na praporu a znaku. Heraldický kříž, kostel, ze kterého šlehají plameny, dračí hlavy, housle a dubové ratolesti - vše upomíná na historii naší obce. Z erbu významných majitelů zdejšího katastru - pánů Mulců z Valdova jsou převzaty barvy modrá, červená, stříbrná a zlatá. V závěru svého projevu se pan starosta odvolal na naše předky, vyznávající přesvědčení, že „bez Božího požehnání marné lidské namáhání“.

Na začátku, mezi projevy a na závěr vystoupil smíšený pěvecký sbor Chorus Egrensis z Aše pod vedením sbormistryně paní Alexandry Benešové. Dobrá akustika v našem kostele podtrhovala krásný zpěv všech účinkujících.

Vyvrcholením slavnosti bylo žehnání praporu a znaku, které provedl skalenský farář ThMgr. P. Piotr Libner spolu s projevem a slovem lidské přímluvy. Rozloučení pronesené panem starostou spolu se závěrečným sborovým zpěvem Chorus Egrensis ukončilo tuto dojemnou, pro nás jedinečnou a povznášející událost, navazující na tradice a konanou symbolicky v kostele „Povýšení svatého Kříže“ v obci Nový Kostel. V povznesené náladě odcházeli z této slavnosti návštěvnici i účinkující, kterým patří náš dík.

Celý projev p. starosty, slovo lidské přímluvy faráře i ostatních šesti občanů obce spolu s programem slavnosti je založen v příloze kroniky. Na konci této stránky jsou pak záběry z této významné slavnosti.

Popis znaku a vlajky obce Nový Kostel

Tvůrce návrhů novokosteleckých obecních symbolů vycházel z informaci o historii obce Nový Kostel. Hlavní v nich uplatněnou figurou se stalo tzv. mluvící znamení - kostel, po němž dostala vesnice jméno (plameny z něj šlehající připomínají jeho požár a následnou obnovu). Patrocinium kostela, stejně jako kopaninského kostela sv. Jiří, prezentuje heroldský kříž, specielně ke sv. Jiří se pak vztahuje symbolika useknutých dračích hlav. Dolní pole návrhů znaku náleží připomínce významných majitelů Božetína, Hrzína, Lesné a Nového Kostel Mulců z Valdova (srov. Podobnost s dělením jejich rodového erbu). Dubová ratolest je narážkou na chráněnou skupinu „Valdovských dubů“, housle symbolizují charakteristické zaměstnání zdejších obyvatel v minulosti. Modrá barva je obecně barvou vody - v návrzích tak zastupuje vody přehradní nádrže i obou místních potoků. Kombinace modré, červené, stříbrné a zlaté pochází opět z erbu Mulců z Valdova. Návrh znaku provází také návrh obecní vlajky, ze znakových figur upřednostňující kostel coby mluvící znamení.

Miroslav J. V. P a v l ů - heraldik

Znak ve vysoké kvalitě ke stažení zde

Prapor ve vysoké kvalitě ke stažení zde