NAVIGACE
Oficiální stránky obce Nový Kostel,
okres Cheb

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název Obec Nový Kostel
2. Důvod a způsob založení dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
3. Organizační struktura  
4. Kontaktní spojení - adresa Obecní úřad Nový Kostel, č.p. 27, PSČ 351 36
 
  úřední hodiny pondělí, středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
  tel. +420 354 599 829
  fax +420 354 599 829
  e-mail novy-kostel@c-box.cz
  URL http://www.novy-kostel.cz
5. Případné platby lze poukázat k bance na č. účtu 4721331/0100
6. IČO 00254126
7. DIČ CZ00254126
8. Rozpočet
9. Žádosti o informace ústně, písemně, v elektronické podobě na adrese OÚ
  tel./fax 354 599 8291
  poštou: na adresu OÚ
  elektronickou poštou: novy-kostel@c-box.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání dtto bod č. 9
11. Opravné prostředky  
12. Formuláře  
13. Návod pro řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

17.

Seznam organizací

MŠ Nový Kostel
ZŠ Nový Kostel

18. Datová schránka 48qamhc