NAVIGACE
Oficiální stránky obce Nový Kostel,
okres Cheb

Územní plán Nový Kostel

Na těchto stránkách budou zveřejňovány jednotlivé fáze územního plánu do jeho vydání zastupitelstvem obce. Poté na této stránce bude vystaven vydaný (platný územní plán).

Obec Nový Kostel v současné době nemá platnou žádnou územně plánovací dokumentaci, ale pořizuje Územní plán Nový Kostel.

Zde je k nahlédnutí Registrační list ÚP Nový Kostel (přesměrování na stránky Ústavu územního rozvoje)

V prosinci 2010 byl předán návrh Územního plánu Nový Kostel. Tento návrh se nejprve bude projednávat s odbornou veřejností, tzv. dotčenými orgány a teprve na základě jejich stanovisek se upraví do podoby, která bude předložena k veřejnému projednání a vyjádření všem zájemcům.

Níže je k náhledu návrh ÚP Nový Kostel pro dotčené orgány územního plánování, okolní obce a nadřízený orgán územního plánování (krajský úřad):

návrh - textová část (návrh + odůvodnění) (1)

návrh - výroková část (5)

návrh - část odůvodnění (16)

 

Odkazy

Stavební zákon

Publikace Občan a územní plánování